REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES

ISSN 0035-2063

 

Revue des Études Sud-Est Européennes (RESEE), fondată în 1963 de Mihai Berza sub egida Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, continuă atât Bulletin de l’Institut pour l’Étude de l’Europe Sud-Orientale (1914-1923), înființat de N. Iorga, care a devenit ulterior Revue Historique du Sud-Est Européen (1924-1947), cât și revista Balcania (1938-1947), fondată de Victor Papacostea.

Obiectivul general al RESEE este de a promova o perspectivă comparativă în studiul Sud-Estului european, încurajând colaborarea tuturor științelor sociale pentru o mai bună cunoaștere a istoriei acestei regiuni din Antichitate până în perioada contemporană.

RESEE apare anual și este deschisă unei largi colaborări internaționale, publicând articole în franceză, engleză, italiană, germană, spaniolă și rusă. Revista poate găzdui, de asemenea, actele unor colocvii. Un loc însemnat este rezervat examinării producției științifice recente sub formă de recenzii și de discuții critice.

Redacția Revue des études sud-est européennes
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române
Casa Academiei Române
Calea 13 Septembrie nr. 13,
corp B, et. 4
050711, sector 5, București
Tel. +40 21 3182429
Fax +40 21 3182422
E-mail: resee@acadsudest.ro
Website: www.acadsudest.ro